Tuesday, September 29, 2020

         Rezulattet e fituesve në Festivalin e 17.Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës , 

                                                                    Prizren , Kosovë

                                                       1147 Pjesëmarrës nga 71 Shtet,                       

                     Të gjithë pjesëmarrësve dëshirojmë të falënderojmë për mbështejen e fuqishme ,

Ndihemi krenar ,Falëminderit

Drejtori ekzekutiv ;

Gani SUNDURI

Results of the 17.International Comics and Cartoon Festival , Prizren,Kosovo

1146 Participations from 71 States,

We would like to thank all the participants for their strong support,

We feel proud,Thank you!

Executive Director:

Gani SUNDURI 

Results of the 17.International Comics and Cartoon Festival , Prizren,Kosovo

1146 Participations from 71 States,

1 . First Place  Golden”Stone Bridge”  Award – Agus Widodo-Indonesia

2 . Second Place Silver “ Stone Bridge “Award – Chen Anyong – China,

3. Third Place Bronze “ Stone Bridge “ Award – Antonio Santos – Portugal,

4 . Special Award from “XHENNETCOMICS” Association  - Edi Dharma – Indonesia,

5. Special Award –Nima Shahmiri –Iran,

6. Special Award – Czeslaw Prerezak – Poland,

7. Special Award – Muammer Kotbas –Turkey,

8. Special Award – Marco D”Agostino – Italy,

9. Juri Award – Tsocho Peev – Bulgaria ,

10.Juri Award – Damir Novak – Croatia,

11. Honorable Mention – Mehmet Atamer – Turkey ,

12 . Honorable Mention – Nikola Listes – Croatia,

13 . Honorable Mention – Musa Kayra – Cyprus,

14 . Honorable Mention – Shavakat Muzaffar – Uzbekistan,

15. Honorable Mention – Liviu Stanila – Romania,

16 . Honorable Mention – Aliyeh Mazaheri – Iran,

17 . Honorable Mention – Jitet Kustana – Indonesia,

18 . Honorable Mention – Aleksei Kivokustev – Russia ,

19 . Honorable Mention – Madhu Krishnan – India ,

20 . Dmytro Scazhenyk – Ukraine.

Bienalja e Parë e Karikaturës në Pogradec-Shqipëri --Shtator 2020

 

Monday, August 3, 2020

Konkursi për Festivalin e 17.të të Stripit dhe Karikaturës në Kosovë 


Monday, March 30, 2020

Fotot e Festivalit të 16"të Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës - 2019