Monday, July 13, 2015

                        LESKOVAC - SERBIA - 2015     LESKOVAC - SERBIA -JUL 2015
   WITH MIKICA
   BANE KERAC -MIKICA-SABAHUDIN AND I
Wednesday, June 10, 2015

                     Gratitute for Mr Milko Dikov from our association
    POSTERI I PUNUAR NGA BURHAN AHMETI ,
    Nga Hapja e Ekspozitës në Gostivar, në galerinë  "GALLERY 202"

Tuesday, May 5, 2015                                  Ekspozita në Gostivar -Maqedoni - Exhibition in Gostivar Macedonia.
                                               Ftesa për ekspozitë- Invitation for Exhibition
    Në tv Besa


    Me Ambasadorin e Kosovës në Bulgari Zotëri Shpend Kallaba