Sunday, January 17, 2010


Koleget e dashur Vane Trajkov dhe
Tome Trajkov duke ngjitur Punimet e
artistit Gani Sunduri.

No comments:

Post a Comment