Saturday, February 13, 2010


Punim i punuar per Gani Sundurin ne Festivalin e stripit ne Veles te Maqedonise, nga mjeshti i stripit Boteror Drazen Kovacevic,

No comments:

Post a Comment