Saturday, March 14, 2015

    Mysafir në Tv Turke , biseda është bërë përmesë SKYPES
  UNË MYSAFIR SPECIAL NË PROGRAMIN KULTUROR TË ANKARASË ,TURQI,ME KARIKATURISTIN MEHMET SAIM BILGE

No comments:

Post a Comment