Saturday, March 14, 2015

           Gani Sunduri shpallet artisti më i mirë i vitit nga ana e Komunës të Prizrenit
             Gani Sunduri shpallet artisti më i mirë i vitit nga ana e Komunës të Prizrenit
            Gani Sunduri shpallet artisti më i mirë i vitit nga ana e Komunës të Prizrenit
            Gani Sunduri shpallet artisti më i mirë i vitit nga ana e Komunës të Prizrenit

No comments:

Post a Comment