Monday, October 5, 2015


FESTIVALI I 11"të NDËRKOMBËTAR I STRIPIT DHE KARIKATURËS "PORTETE PËR DIASPORËN" 2015 ,VIZITA NË SHKUP ,MAQEDONI.
No comments:

Post a Comment