Monday, April 4, 2016


Anëtar i jurisë në festivalin e 17"të ndërkomëtar të satirës dhe karikaturës -Strumica 2016.Maqedoni


No comments:

Post a Comment